Executorul Judecătoresc Maier Ioan din Cluj-Napoca

Prezentare generală

Caracter puternic, serios, eficient, responsabil, urmărind permanent atât cerințele legii, cât și recuperarea în totalitate a creanțelor creditorilor, înscrise în titlurile executorii recunoscute de lege.

În acest sens, în cadrul biroului nostru se depun toate eforturile și se apelează la toate cunoștințele profesionale acumulate de-a lungul anilor, pentru clienții care apelează la noi.

Experiența profesională

Licențiat în drept, absolvent al Facultății de Drept -€Babes Bolyai din Cluj promoția 1990

- Implicat direct în activitatea de recuperare peste 12 ani

- Executor bancar și șef al corpului de executori al Băncii Transilvania din Cluj în toată această perioadă

Numit în funcția de executor judecătoresc prin Ordinul Ministrului Justiției, nr. 696/C/17.02.2012.

Biroul executorului Judecătoresc Maier Ioan este înregistrat la Curtea de Apel Cluj conform certificatului 55/09.04.2012.

Sediul Biroului: Cluj Napoca, Calea Dorobanților, Nr. 42, Ap. 14

Contul biroului COD IBAN RO61BREL0002000629630100 deschis la Libra Bank, Sucursala Cluj

  • executorul judecatoresc maier ioan cluj-napoca justice statue
  • executorul judecatoresc maier ioan cluj-napoca unej logo
  • executorul judecatoresc maier ioan cluj-napoca citat cicero